Verwachte waterstanden Rijn

Waterstanden

De waterstanden op de Rijn zijn zeer grillig en kan meters verschillen. Zo staat het hoogterecord in Lobith op 16,87 m in 1926 (2e op 16,64 m in 1995) en het laagterecord op 6,90 in 2003. Een verschil van maar liefst 10 meter.

Het lijkt alsof de gemiddelde - en lage waterstand steeds minder wordt, echter wat niet doorberekend is, is het uitslijten van de bodem bij Lobith. Volgens Rijkswaterstaat zou de bodem ca. 2 cm per jaar t.o.v. NAP uitslijten. Dit betekent dat er bij een bepaald waterpeil in het verleden minder water door de rivier stroomde dan nu het geval is. Ook klimaatverandering heeft gevolgen voor de waterstand. Onderzoeken geven bijvoorbeeld aan dat in de toekomst vaker zeer lage waterstanden zullen voor komen.   Dddsadas 

Dit kan veel gevolgen hebben voor de scheepvaart. Als het water zakt kunnen de schepen minder tonnen meenemen (minder lading) en zijn er dus veel meer schepen nodig om alle hoeveelheden lading naar de eindbestemming te vervoeren.

Hier kunt u dagelijks de waterstanden zien en bijhouden. Wij voeren iedere ochtend de waterstanden van dezelfde dag in. Ook kunt u in het archief kijken wat de waterstand in het verleden heeft gedaan. Voorspellingen van de waterstanden zijn te bekijken op www.elwis.de.

 

Gasolieprijs 27-11-15
06:00
€ 53.56
needle
€ / 100 liter CBRB Archief